Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TEKTRUM Paweł Młynek z siedzibą w Bolesławcu przy ul. W. Łokietka 9/3, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem 75 78 44 311 oraz na adres e-mail: biuro@tektrum.pl.

2. Cele przetwarzania

Operator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy,

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),

 3. komunikacji marketingowej w celu ulepszania usług,

 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora),

 5. analitycznym i statystycznym – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w serwisach internetowych i aplikacjach oraz sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora),

 6. administracji wewnętrznej, w szczególności wewnętrznego raportowania. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).

3. Zgłaszanie sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f.

4. Komunikacja marketingowa

W zakresie dobrowolnych zgód wynikających z ustaw szczególnych (np. prawo telekomunikacyjne) mogą̨ być́ do Państwa kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane podmiotom zewnętrznym:

 • podwykonawcom,

 • firmom księgowym,

 • firmom świadczącym usługi marketingowe,

 • windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Operator nie planuje przekazywania danych poza obszar Unii Europejskiej.

7. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań́ operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarzadzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać́ każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń́, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są̨ przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą̨ przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

8. Prawa użytkownika

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonych zamówień. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również̇ prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać́ przesyłając wniosek na adres w Bolesławcu przy ul. W. Łokietka 9/3 lub drogą e-mail tektrum@boleslawiec.pl podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.

9. Dodatkowe informacje

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zawartych na stronie www.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

  • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

 • ZWIĄZEK GMIN KWISA
 • WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W POZNANIU
 • WOJEWÓDZKI ZARZĄD MALIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ CIECHANÓW
 • URZĄD MIEJSKI W KALISZU
 • Urząd Miasta Zgorzelec
 • URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 • URZĄD GMINY CHOJNÓW
 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
 • PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA EKOPOLIN Sp. z o.o.
 • PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW BOGATYNIA
 • OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU
 • MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW sp. z o.o.
 • LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY
 • LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY 2
 • KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU
 • JEDNOSTKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 • SKANSKA
 • GMINA STRZEGOM
 • GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW
 • GMINA DOPIEWO

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. Czytam

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close